• باجه‌ها به عوارضی آزادراه تهران-شمال برگشتند

    باجه‌ها به عوارضی آزادراه تهران-شمال برگشتند

    در حالی‌که منطقه یک آزادراه تهران-شمال اسفندماه سال گذشته افتتاح شده و از همان آغاز عوارضی در این مسیر به صورت الکترونیکی محاسبه و دریافت می شد، به تازگی باجه‌ها در آزادراه تهران-شمال فعال شدند و عوارض را به صورت دستی از مردم می گیرند.

تاپ سه اقتصادی