• تحلیل انفجار بیروت/ لزوم تهیه نقشه مخاطرات کشور

    تحلیل انفجار بیروت/ لزوم تهیه نقشه مخاطرات کشور

    مشاور معاون بهداشت در مدیریت خطر بلایای وزارت بهداشت با اشاره به حادثه انفجار در بیروت و با طرح این سوال که ما چقدر از رعایت اصول ایمنی مواد قابل اشتعال در بنادر و مراکز مهم ترانزیتی کشورمان اطمینان داریم، بر لزوم تهیه نقشه مخاطرات در کشور تاکید کرد.

تاپ سه سلامت