• کاش ادبیات کودک تابع مُد بود

    محمدرضا شمس بیان کرد

    کاش ادبیات کودک تابع مُد بود

    محمدرضا شمس می‌گوید: متاسفانه در ادبیات کودک و نوجوان ما جسارت لازم برای تغییر وجود ندارد و نویسندگان ما مثل بازیگری که در یک نقش جا افتاده است فقط از یک سبک و سیاق تبعیت می‌کنند؛ این‌جاست که باید گفت کاش تبعیت از مُد در ادبیات کودک وجود داشت.

تاپ سه ادبیات و کتاب