• سعدی با «کوویدیه»‌ و ماسک در مترو

    سعدی با «کوویدیه»‌ و ماسک در مترو

    مردی که از پشت ماسک به چهره‌ انسان‌های قرن ۲۱ که برخی‌شان در اوج بحران کرونا هم اعتقادی به ماسک ندارد، نگاه می‌کند، کسی نیست جز سعدی، با «کوویدیه»‌ای که از ماسک زدن و دست شستن می‌گوید.

تاپ سه ادبیات و کتاب