• هدیه‌ای که کرونا به تئاتر ایران نداد

    هدیه‌ای که کرونا به تئاتر ایران نداد

    «در آینده‌ای نه چندان دور شاهد همزیستی تئاتر مجازی و تکنولوژی‌های دیجیتال خواهیم بود. این امر توسط هنرمندانی بروز می‌کند که پاندمی کوید- ۱۹ یعنی زمانی که نتوانستند به سالن‌های تئاتر بروند و اثری تولید کنند، از خاطرشان نمی‌رود.»

تاپ سه سینما و تئاتر