• چرا مچ گیری می کنیم ؟!

    چرا مچ گیری می کنیم ؟!

    حالا دیگر انتخابات ریاست جمهوری به پایان رسیده و ظاهرا حواشی آن هم تاچند روز دیگر کمرنگ می‌شود ولی آنچه در این میان اهمیت دارد، نگاهی به رفتار و کردار ما به عنوان مردمان یک جامعه است. اینکه ما فارغ از اینکه شهروند ساده باشیم، یا یک فرد مسئول یا نامزد انتخابات، چقدر توان گفتگو با دیگری را داریم، چقدر می‌توانیم صدای مخالفان خود را تحمل کنیم، توانایی ما در اقناع دیگری چگونه است و به هنگام بحث و جدل، چقدر می‌توانیم پایبند به نقد منصفانه و محترمانه باشیم.

تاپ سه سینما و تئاتر