• عمل جراحی فریدون شهبازیان آغاز شده است

    عمل جراحی فریدون شهبازیان آغاز شده است

    فریدون شهبازیان ـ آهنگساز و رهبر ارکستر ـ که در روزهای گذشته و در حین ضبط موسیقی یک سریال، از دو ناحیه دست راست و لگن دچار شکستگی استخوان شد، هم اینک در اتاق عمل و زیر تیغ جراحی است.

تاپ سه تجسمی و موسیقی