• تماشای زندگی از پشت عینک‌ کیارستمی!

    به انگیزه سالروز تولد هنرمند

    تماشای زندگی از پشت عینک‌ کیارستمی!

    عباس کیارستمی را اغلب به نگاه ساده، آرام و بدون تکلفش می‌شناسند؛ نگاهی که گاهی از پشت دوربین فیلم‌برداری عینی می‌شد، گاهی به واسطه لنز دوربین عکاسی و گاهی هم روی تار و پود بوم نقاشی ماندگار می‌شد. هرچند خیلی هم فرقی نمی‌کند، تمام اینها فقط بستری برای نمایش آرامش، تنهایی و سادگی بودند.

تاپ سه تجسمی و موسیقی