• سالروز شهادت سپهبد شهید علی صیاد شیرازی

    سالروز شهادت سپهبد شهید علی صیاد شیرازی

    پس از پایان جنگ تحمیلی سرتیپ صیاد شیرازی در کمیسیون‌های شورای عالی دفاع نقشی فعال داشت. به طور جامع و علمی به مسایل اساسی مرتبط با نیروهای مسلح و دفاع مقدس پرداخت و با مطالعه و تحقیق، راهکارهای مناسبی در رابطه با بهبودیافتن وضعیت دفاعی و تجهیز یگانهای مختلف ارتش ارائه کرد.

تاپ سه فرهنگ حماسه