• از سجامی شده‌ها چه خبر؟

    از سجامی شده‌ها چه خبر؟

    آخرین آمار نشان می دهد که بیش از ۱۶۶ هزار نفر در شهریور ماه در سامانه سجام ثبت نام کردند تا تعداد سجامی شده ها در کشور به بیش از ۳۹ میلیون نفر برسد.

تاپ سه اقتصاد کلان