• چرایی تأخیر در توسعه پالایشگاه فاز ۱۴ پارس جنوبی

    چرایی تأخیر در توسعه پالایشگاه فاز ۱۴ پارس جنوبی

    توسعه پالایشگاه فاز ۱۴ پارس جنوبی در سال های اخیر با مشکلاتی مواجه شد که سرعت پیشرفت آن را با کندی مواجه کرد، عمده ترین دلیلی که برای این مساله گفته شده تحریم ها و نبود تکنولوژی و تجهیزات لازم برای توسعه بوده است.

تاپ سه انرژی