• مشکل اصلی ایران در فروش نفت چیست؟

    مشکل اصلی ایران در فروش نفت چیست؟

    یک کارشناس ارشد حوزه انرژی گفت: علاوه بر تحریم که مانع اساسی در فروش نفت ایران به حساب می آید، خام فرودشی نیز در این بین تاثیر زیادی در کاهش مشتریان دارد.

تاپ سه انرژی