• خانه های ارزان قیمت

    خانه های ارزان قیمت

    در اردیبهشت ماه سال 1400، متوسط قیمت یک متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران، 28 میلیون و 800 هزار تومان توسط بانک مرکزی اعلام گردید.

تاپ سه خبر بازار