• چه کنیم که "سلطان واکسن کرونا" ظهور نکند؟

    واکسن "سیاسی" کرونا و ۳ مشکل بخش خصوصی برای واردات

    چه کنیم که "سلطان واکسن کرونا" ظهور نکند؟

    واردات واکسن کرونا از سوی بخش خصوصی، موضوعی است که چندی پیش از سوی رییس قوه مجریه کشور مطرح شد، حال باید پرسید بخش خصوصی چگونه می‌تواند به صورت ضابطه‌مند و شفاف اقدام به واردات واکسن کرونا کند؛ به طوری که هم میزان دوز بیشتری از واکسن وارد کشور شده و واکسیناسیون علیه کرونا را سرعت بخشد و هم با ظهور پدیده‌هایی مانند سلطان واکسن و خرید و فروش نوع تقلبی آن در بازارهای آزاد و غیررسمی همچون ناصرخسرو مواجه نشد؟.

تاپ سه سلامت