• احداث پارک آبخیز در تهران در دستور کار است

    احداث پارک آبخیز در تهران در دستور کار است

    مدیرکل دفتر کنترل سیلاب و آبخوان‌داری سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری گفت: احداث پارک آبخیز در برخی حوضه‌های آبخیز مشرف به تهران ازجمله کن در دستور کار قرار گرفته است.

تاپ سه محیط زیست