• راهکارهایی برای شناسایی و مواجهه با مأموران قلابی

    راهکارهایی برای شناسایی و مواجهه با مأموران قلابی

    هرچند وقت یکبار خبرهایی از ارتکاب جرائمی نظیر سرقت، اخاذی و ... از سوی افرادی که خود را مأمور معرفی می‌کنند منتشر شده و روایتگر مجرمانی است که گاهی با پوشیدن لباس و استفاده از تجهیزات و گاهی نیز صرفا در کلام از شهروندان سوء استفاده می‌کنند. رییس پلیس آگاهی تهران بزرگ به تشریح جرم مأمورنماها پرداخته و هشدارهایی را نیز برای تشخیص این افراد به مردم ارائه کرده است.

تاپ سه حوادث، انتظامی