• هیاهو برای هیچ!

    گزارش ایسنا از بالا و پایین اعطای تسهیلات یک میلیاردی:

    هیاهو برای هیچ!

    گویند وام مسکن جوانان وامی است که سبب تسهیل در رفع مشکلات جوانان شود، تسهیلاتی یک میلیارد تومانی بدون شرایط تاهل و تجرد، با درصد سود و بازپرداخت ۶ تا ۹ درصد، مخصوص جوانانی که بدون مسکن مانده اند اما برای دریافت وام، باید الان ثبت نام کنید و بعد ۱۵ سال وام یک میلیاردی را در تهران دریافت کنید. این رقم در شهرستان ها تا ۷۰۰ میلیون تنزل بها هم دارد.

تاپ سه استان ها