امام محمد غزالی

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
 • آرامگاه حقیقی محمد غزالی کجاست؟/۳

  /خراسان را بشناسیم/

  آرامگاه حقیقی محمد غزالی کجاست؟/۳

  یک پژوهشگر و باستان‌شناس خراسانی گفت: به نظر می‌رسد که آرامگاه غزالی ابتدا به عنوان خانقاه یا صومعه جهت اقامت عارفانه ساخته شده بوده و با توجه به مشابهت نقشه و دیگر موارد با برج میل ‌اخنگان، متعلق به دوران ایلخانی است.

 • آرامگاه حقیقی محمد غزالی کجاست؟/۲

   /خراسان را بشناسیم/

  آرامگاه حقیقی محمد غزالی کجاست؟/۲

  یک پژوهشگر و باستان‌شناس خراسانی در مورد آرامگاه و خانقاه غزالی گفت: آثار و شواهد موجود در بجه‌خشتی جهت دست‌یابی به هدف مناسب بود. روایات و شایعات هم می‌توانست در اجرای تصمیم مؤثر باشد اما راهنمای عمل نبود؛ بنابراین سعی شد این موارد جدی گرفته نشود و به پیروی از اصول و روش کاوش پس از اخذ مجوز در ۲۲ مهر ۱۳۷۴ هجری شمسی کاوش باستان‌شناسی با هدف تعیین ماهیت و هویت سازه معماری مدفون در خاک آغاز شد.

 • آرامگاه حقیقی محمد غزالی کجاست؟/۱

  /خراسان را بشناسیم/

  آرامگاه حقیقی محمد غزالی کجاست؟/۱

   یک پژوهشگر و باستان‌شناس خراسانی گفت: ابوحامد محمدبن محمد غزالی ملقب به «حجة‌الاسلام» در سال ۴۵۰ ه.ق در طوس متولد شد و در سال ۵۰۵ ه.ق به قول برادرش «احمد غزالی» پیش از برآمدن خورشید «راهی بهشت شد» و ظاهرا در توس به خاک سپرده شد.