امپرسيونيسم

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
  • به محیط زیست نپردازیم، به چه بپردازیم؟

    گفت وگو با علی فرامرزی ـ هنرمند نقاش

    به محیط زیست نپردازیم، به چه بپردازیم؟

    یک هنرمند نقاش با تاکید بر اهمیت موضوع محیط زیست، می‌گوید: بحث محیط زیست امروز مهمترین موضوع زیست بشر و موضوعی جهانی است. در حقیقیت جزو المان‌ها و موضوعاتی است که هنرمندان همه کشورها به جد باید به آن توجه کنند و به آن بپردازند. بحث زیست و حیات انسان باید برای بشر مهم‌ترین مسئله باشد و لازم است هنرمندان به این موضوع که زندگی انسانها را به طور جدی تهدید می‌کند، توجه داشته باشند.