انتشارات علمی

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
  • هر عضو هیات علمی، کمتر از یک مقاله در سال

    هر عضو هیات علمی، کمتر از یک مقاله در سال

    براساس گزارش منتشرشده از سوی پژوهشگاه علوم‌وفناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)، انتشارات علمی از سنجه‌های پیشرفت علم و نشان‌دهنده توان علمی کشورها، به‌ویژه در دو سده گذشته بوده است؛ بنابراین سیاستگذاران علم به پردازش شمار و چگونگی انتشارات علمی پرداخته و برنامه‌های گوناگونی را برای پیشرفت در این حوزه در دستورکار خود قرار داده‌اند.