انجمن علمی مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
  • برگزاری دوره آموزش انتگرال

    برگزاری دوره آموزش انتگرال

    اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی کشور با همکاری انجمن‌ علمی مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت، مهندسی راه آهن علم و صنعت، گروه نرم افزاری صنایع علم و صنعت، مهندسی صنایع خوارزمی و مهندسی صنایع نوشیروانی بابل، دوره آموزش انتگرال را برگزار می‌کند.