اکوئینور

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
  • برندگان بحران انرژی اروپا

    برندگان بحران انرژی اروپا

    نروژ و روسیه برندگان بزرگ افزایش قیمت گاز در اروپا هستند زیرا پس از این که اتحادیه اروپا سالها پیش تولیدکنندگان گاز آنها را مجبور کرد قراردادهای بلندمدت و ثابت را تغییر دهند، از نوسان بازار سود می برند.