بدپیرایگی

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
  • نقدی بر یک تجمل‌گرایی در بحران کرونایی

    نقدی بر یک تجمل‌گرایی در بحران کرونایی

    در فرهنگ عامه، روایت‌های بسیاری وجود دارد که به افرادی می‌پردازد که در موقع بد و در مراسم و در جمع، با ظاهری بدپیرایه حاضر و درنتیجه، انگشت‌نمای همگان می‌شوند. روایت‌های متعددی که جای بیانشان اینجا نیست اما هر فردی دست کم یکی از آن‌ها را به‌خاطر می‌آورد. آنچه که در ساعت‌های گذشته پس از جشن سینمایی جمعه‌شب در تپه‌های عباس‌آباد تهران گذشت، مصداق یکی از بدپیرایگی‌هاست.