بلند مرتبه سازی

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
 • آغاز شمارش معکوس "بریده بریده شدن" نفس‌های مازندران

  آغاز شمارش معکوس "بریده بریده شدن" نفس‌های مازندران

  شمارش معکوس برای "بریده بریده شدن" نفس‌های مازندران آغاز شده است، این موضوع را مدیرکل محیط زیست مازندران مطرح می‌کند و معتقد است موضوعاتی مانند تغییر کابری غیرمجاز اراضی و بلندمرتبه سازی در سواحل جز ایجاد شرایط نامناسب سود دیگری ندارد. در واقع این مسئول معتقد است با ساخت برج‌های بلندمرتبه در برخی شهرها، راه هوا از دریا را مسدود کرده‌ایم و این امر مانند سدی در مقابل خزر عمل می‌کند و اگر اینطور پیش برویم در مازندران خفه می‌شویم، هر چند مسئولان بر لزوم برخورد با متخلفان سخن می‌گویند اما اگر سری به شهرهای ساحلی بزنید، تغییر کاربری اراضی کشاورزی و بلندمرتبه‌سازی را به وضوح خواهید دید.

 • بلندمرتبه‌سازی در حاشیه زاینده‌رود

  بازخوانی یک گزارش؛

  بلندمرتبه‌سازی در حاشیه زاینده‌رود

  معضل بلندمرتبه سازی در حاشیۀ زاینده‌رود، هر از چندگاهی با سربرآوردن ساختمانی جدید بر سر زبان‌ها می‌افتد و بعد به فراموشی سپرده می‌شود؛ همین غفلتِ تکراری و فراموشیِ نابخشودنی، استاد محمود فرشچیان، گنجینۀ زندۀ بشری را واداشت تا از شهردار اصفهان بخواهد به این مشکل، برای همیشه خاتمه دهد.