تاثیرات اجتماعی کرونا

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
  • آمارهای معاون بهزیستی از تاثیرات اجتماعی کرونا

    آمارهای معاون بهزیستی از تاثیرات اجتماعی کرونا

    حالا نه فقط در ایران که در بیشتر نقاط جهان می‌توان ساعت‌ها درباره آنچه کرونا با مردم و اجتماع کرد، حرف زد. رد پاهای ناجور کرونا در ایران به قدری مشهود است که اقتصاد و اجتماع زیر فشار آن به ناله افتاده‌اند؛ این را نه ما که آمارها می‌گویند. زیر خط فقر رفتن ۶۱۲هزار خانواده به علت هزینه‌های درمان کرونا فقط یک قلم از اخباری است که این اواخر منتشر شده‌است. حالا هم معاون امور اجتماعی بهزیستی آمار می‌دهد شیوع این بیماری نه‌تنها اختلافات خانوادگی را تا ۲۵درصد افزایش داده بلکه صف زنان سرپرست خانوار نیازمند برای دریافت مستمری را نیز متراکم‌تر از قبل کرده‌است.