تب سنجی

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
  • توسعه یک فناوری برای اندازه‌گیری دمای بدن با تلفن همراه

    توسعه یک فناوری برای اندازه‌گیری دمای بدن با تلفن همراه

    حسگرهای تصویربرداری حرارتی که با استفاده از نور مادون قرمز دمای بدن انسان‌ها و سایر اجسام را اندازه‌گیری می‌کنند، به تازگی برای بررسی دمای بدن افراد در همه‌گیری کووید-۱۹ بدون لمس، بسیار مورد استفاده قرار گرفته‌اند. تحت چنین شرایطی صنعت تلفن‌های هوشمند نیز به دنبال افزودن این حسگرها به تلفن‌های هوشمند برای اندازه‌گیری دمای بدن هستند.