جی آر.آر تالکین

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
  • تالکین و رمان هابیت

    تالکین و رمان هابیت

    در «هابیت» با مضمون اصلی «رمان»، گذر از خامی و بی‌خبری با تجربه و پختگی نیز سروکار داریم ... عنوان فرعی رمان، «آنجا و بازگشت دوباره» به همین سیر اشاره دارد.