حذف تصویر دختران از جلد کتاب ریاضی

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.