خاکشناسی

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
  • نقشه خاک و اهمیت توجه به آن

    نقشه خاک و اهمیت توجه به آن

    استاد گروه علوم و مهندسی خاک دانشگاه شهرکرد در خصوص اهمیت تهیه نقشه خاک، گفت: اهمیت ندادن به خاک، تغییر غیر اصولی کاربری‌ اراضی، کشت های بی‌رویه و نامناسب باعث تخریب اراضی و تخلیه آب‌های زیرزمینی شده و افزایش ریزگردها و آلودگی خاک و آب و هوا را در پی دارد.