دروغ

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
 • اخباری که زندگی آدمها را نابود می‌کنند

  اخباری که زندگی آدمها را نابود می‌کنند

  شایعه چیست؟ شایعه با زندگی ما چه می‌کند؟ ما در شایعات شرکت می‌کنیم؟ برخورد ما با شایعه‌هایی که می‌شنویم چیست؟ آیا به انتشار شایعه کمک می‌کنیم؟ آیا با پراکندن و انتشار شایعه جرم مرتکب شده‌ایم؟ صاحبنظران معتقدند صداقت که از یک در بیرون برود شایعه که برادر دروغ است از در دیگر داخل می‌شود.

 • "سلطان دروغ "

  "سلطان دروغ "

  یک کارشناس ارشد مسائل بین الملل با بیان این که دروغ همزاد پوپولیسم است، گفت : هر سیاستمدار هرچه بیشتر از برآوردن انتظارات اقشار فرودست ناتوان شود، به ناچار رو آوردنش به دروغ و جعل و تحریف بیشتر می‌شود.

 • رسانه‌ای به نام" ترامپ"

  رضا نصری مطرح کرد

  رسانه‌ای به نام" ترامپ"

  یک کارشناس ارشد مسائل بین‌الملل گفت: ترامپ فقط یک سیاستمدار نیست؛ او به تنهایی یک «رسانه» است و این رسانه کارش تحریف سیستماتیک حقیقت و توجیه اقدامات مخرب و «موفق» جلوه دادن کارنامه خود اوست!

 • چگونه خانواده صادق داشته باشیم؟

  چگونه خانواده صادق داشته باشیم؟

  یک روانشناس، در پاسخ به این سوال که «چگونه می توانیم صادق باشیم؟»، اضافه کرد: برای صادق بودن اول باید خودمان را بشناسیم و هدف های زندگی خودمان را مشخص کنیم، زیرا این خودشناسی به پذیرش واقعیت ها کمک می کند.