رئیس پیشین دفتر حافظ منافع ایران در مصر

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.