راه‌آهن ایران

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
  • چرا راه‌آهن ایران در یونسکو ثبت شد؟

    چرا راه‌آهن ایران در یونسکو ثبت شد؟

    رئیس هیات مدیره انجمن توسعه گردشگری چهارباغ گفت: احداث خط آهن ایران در معماری، برنامه‌ریزی شهری و فناوری ایران تحولات شگرفی ایجاد کرد و ایران چندگانه را به سوی یک نظام متحد و هماهنگ شهری و معماری رهنمون ساخت.

  • ویدئو / ۱۴۰۰ کیلومتر از راه‌آهن ایران، جهانی شد

    ویدئو / ۱۴۰۰ کیلومتر از راه‌آهن ایران، جهانی شد

    «راه‌آهن ایران» در چهل و چهارمین اجلاس یونسکو که به صورت مجازی در چین در حال برگزاری است، به عنوان بیست و پنجمین اثر جهانی شده ایران در فهرست یونسکو به ثبت رسید. بهره‌برداری کامل از راه‌آهن سراسری ایران، در سال ۱۳۱۴ آغاز شد و علی منصور، وزیر راه و شهرسازی وقت، در مرداد ۱۳۱۴ لایحه‌ای برای تشکیل مؤسسه راه‌آهن دولتی کشور به تصویب مجلس شورای ملی رساند تا از اول مهر ۱۳۱۴ «نگاهداری و به‌کارانداختن همه اموال و اثاثیه و ابنیه و وسایل نقلیه و ساختمان‌های فنی متعلق به خطوط آهن و کشتیرانی دریاچه ارومیه» را به‌عهده بگیرد.