راه اندازی

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
  • توصیه های ایمنی که باید درباره راه اندازی کولرها رعایت کرد

    توصیه های ایمنی که باید درباره راه اندازی کولرها رعایت کرد

    بار دیگر با گرم شدن هوا استفاده از کولرها افزایش پیدا می کند. با وجود اینکه بسیاری از افراد برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا از کمک گرفتن از افراد متخصص اجتناب می کنند تا رفت و آمد به منزلشان را کاهش دهند؛ اما نباید خطر رو به روی هم قرار گرفتن آب و برق در کولر ها را دست کم گرفت و باید ضمن رعایت پروتکل های بهداشتی از افراد متخصص در این زمینه کمک گرفت.