رفراندوم قانون اساسی

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
  • بلوای آیت الله در رفراندوم قانون اساسی

    بلوای آیت الله در رفراندوم قانون اساسی

    آرای میلیونی به نظام جدید سیاسی زمینه را برای بررسی و تدوین قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی به وجود آورد اما مجموعه اقدامات و حوادث تلخ ناشی از اقدامات حزب خلق مسلمان و عناصر سرشناس سلطنت طلب، لیبرال و چپگرای این حزب در کنار حمایتهای آیت الله سیدمحمدکاظم شریعتمداری رهبر معنوی آن، شرایط حساسی را در آذرماه 1358 برای انقلاب اسلامی و رهبر آن به وجود آورد که این گزارش به بازخوانی این شرایط پرداخته است.