زبان فارسی

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
 • نگاهی به اِشکال‌های گفتاری و نوشتاری امروز

  /درست بنویسیم و درست بخوانیم/ ۱۰

  نگاهی به اِشکال‌های گفتاری و نوشتاری امروز

  دکتر هادی انصاری، تحصیلکرده دکترای زبان و ادبیات فارسی، در مقاله‌ خود با عنوان «درست بنویسیم و درست بخوانیم» که آن را در اختیار ایسنا قرار داده است، می‌نویسد: درباره درست خواندن و گفتن و نوشتن، تاکنون بسیار گفته‌اند و نوشته‌اند و شنیده‌ایم و خوانده‌ایم؛ ولی کافی نیست. پاسداشت زبان فارسی و برطرف کردن اشکال‌ها، نمی‌تواند به چندنوشته، برنامه، کتاب و جزوه منحصر باشد و اگر هر روز هم یادآوری شود، تکراری نخواهد بود و تأثیرخود را خواهد گذاشت.

 • نگاهی به اِشکال‌های گفتاری و نوشتاری امروز

  /درست بنویسیم و درست بخوانیم/ ۹

  نگاهی به اِشکال‌های گفتاری و نوشتاری امروز

  دکتر هادی انصاری، تحصیلکرده دکترای زبان و ادبیات فارسی، در مقاله‌ خود با عنوان «درست بنویسیم و درست بخوانیم» که آن را در اختیار ایسنا قرار داده است، می‌نویسد: درباره درست خواندن و گفتن و نوشتن، تاکنون بسیار گفته‌اند و نوشته‌اند و شنیده‌ایم و خوانده‌ایم؛ ولی کافی نیست. پاسداشت زبان فارسی و برطرف کردن اشکال‌ها، نمی‌تواند به چندنوشته، برنامه، کتاب و جزوه منحصر باشد و اگر هر روز هم یادآوری شود، تکراری نخواهد بود و تأثیرخود را خواهد گذاشت.

 • نگاهی به اِشکال‌های گفتاری و نوشتاری امروز

  /درست بنویسیم و درست بخوانیم/ ۸

  نگاهی به اِشکال‌های گفتاری و نوشتاری امروز

  دکتر هادی انصاری، تحصیلکرده دکترای زبان و ادبیات فارسی، در مقاله‌ خود با عنوان «درست بنویسیم و درست بخوانیم» که آن را در اختیار ایسنا قرار داده است، می‌نویسد: درباره درست خواندن و گفتن و نوشتن، تاکنون بسیار گفته‌اند و نوشته‌اند و شنیده‌ایم و خوانده‌ایم؛ ولی کافی نیست. پاسداشت زبان فارسی و برطرف کردن اشکال‌ها، نمی‌تواند به چندنوشته، برنامه، کتاب و جزوه منحصر باشد و اگر هر روز هم یادآوری شود، تکراری نخواهد بود و تأثیرخود را خواهد گذاشت.

 • کارزاری برای بازگشت زبان فارسی به کیندل

  کارزاری برای بازگشت زبان فارسی به کیندل

  پس از گذشت حدود یک سال از حذف زبان فارسی از پلتفرم آمریکایی کتاب «کیندل» کارزاری برای بازگشت این زبان و حمایت شرکت آمازون از زبان فارسی به راه افتاده است.

 • نگاهی به اِشکال‌های گفتاری و نوشتاری امروز

  /درست بنویسیم و درست بخوانیم/ ۷

  نگاهی به اِشکال‌های گفتاری و نوشتاری امروز

  دکتر هادی انصاری، تحصیلکرده دکترای زبان و ادبیات فارسی، در مقاله‌ خود با عنوان «درست بنویسیم و درست بخوانیم» که آن را در اختیار ایسنا قرار داده است، می‌نویسد: درباره درست خواندن و گفتن و نوشتن، تاکنون بسیار گفته‌اند و نوشته‌اند و شنیده‌ایم و خوانده‌ایم؛ ولی کافی نیست. پاسداشت زبان فارسی و برطرف کردن اشکال‌ها، نمی‌تواند به چندنوشته، برنامه، کتاب و جزوه منحصر باشد و اگر هر روز هم یادآوری شود، تکراری نخواهد بود و تأثیرخود را خواهد گذاشت.

 • نگاهی به اِشکال‌های گفتاری و نوشتاری امروز

  /درست بنویسیم و درست بخوانیم/ ۶

  نگاهی به اِشکال‌های گفتاری و نوشتاری امروز

  دکتر هادی انصاری، تحصیلکرده دکترای زبان و ادبیات فارسی، در مقاله‌ خود با عنوان «درست بنویسیم و درست بخوانیم» که آن را در اختیار ایسنا قرار داده است، می‌نویسد: درباره درست خواندن و گفتن و نوشتن، تاکنون بسیار گفته‌اند و نوشته‌اند و شنیده‌ایم و خوانده‌ایم؛ ولی کافی نیست. پاسداشت زبان فارسی و برطرف کردن اشکال‌ها، نمی‌تواند به چندنوشته، برنامه، کتاب و جزوه منحصر باشد و اگر هر روز هم یادآوری شود، تکراری نخواهد بود و تأثیرخود را خواهد گذاشت.

 • نگاهی به اِشکال‌های گفتاری و نوشتاری امروز

  /درست بنویسیم و درست بخوانیم/ ۵

  نگاهی به اِشکال‌های گفتاری و نوشتاری امروز

  دکتر هادی انصاری، تحصیلکرده دکترای زبان و ادبیات فارسی، در مقاله‌ خود با عنوان «درست بنویسیم و درست بخوانیم» که آن را در اختیار ایسنا قرار داده است، می‌نویسد: درباره درست خواندن و گفتن و نوشتن، تاکنون بسیار گفته‌اند و نوشته‌اند و شنیده‌ایم و خوانده‌ایم؛ ولی کافی نیست. پاسداشت زبان فارسی و برطرف کردن اشکال‌ها، نمی‌تواند به چندنوشته، برنامه، کتاب و جزوه منحصر باشد و اگر هر روز هم یادآوری شود، تکراری نخواهد بود و تأثیرخود را خواهد گذاشت.

 • یادگیری زبان دوم از چه زمانی شروع شود؟

  یادگیری زبان دوم از چه زمانی شروع شود؟

  یک روانشناس گفت: پژوهش‌ها نشان داده در صورتیکه کودکان در زبان اکثریت جامعه، تجربه لازم را کسب کرده باشند آموزش رسمی زبان دوم را می‌توان در پایه‌های اول دبستان آغاز کرد.

 • نگاهی به اِشکال‌های گفتاری و نوشتاری امروز

  /درست بنویسیم و درست بخوانیم/ ۴

  نگاهی به اِشکال‌های گفتاری و نوشتاری امروز

  دکتر هادی انصاری، تحصیلکرده دکترای زبان و ادبیات فارسی، در مقاله‌ خود با عنوان «درست بنویسیم و درست بخوانیم» که آن را در اختیار ایسنا قرار داده است، می‌نویسد: درباره درست خواندن و گفتن و نوشتن، تاکنون بسیار گفته‌اند و نوشته‌اند و شنیده‌ایم و خوانده‌ایم؛ ولی کافی نیست. پاسداشت زبان فارسی و برطرف کردن اشکال‌ها، نمی‌تواند به چندنوشته، برنامه، کتاب و جزوه منحصر باشد و اگر هر روز هم یادآوری شود، تکراری نخواهد بود و تأثیرخود را خواهد گذاشت.

 • فراموش شدن بخشی از زبان فارسی

  فراموش شدن بخشی از زبان فارسی

  کلمه‌ها و ترکیب‌هایی در زبان فارسی «سینه به سینه» گشته و دست ما رسیده است اما برخی ناخواسته «کمر بسته»اند تا این ترکیباتی را که شاید کمتر این روزها در مکالمات مردم شنیده می‌شود، به دست فراموشی بسپارند، هرچند کسی هم این اتفاقات را «گردن نمی‌گیرد».

 • آموزش زبان انگلیسی به فارسی

  آموزش زبان انگلیسی به فارسی

  آموزش زبان انگلیسی به فارسی مناسب زبان آموزانی است که از ابتدا می خواهند زبان را شروع کنند. یادگیری زبان انگلیسی با زبان فارسی می تواند شروع مناسبی برای تسلط بر لغات و گرامر باشد.

 • نگاهی به اِشکال‌های گفتاری و نوشتاری امروز

  /درست بنویسیم و درست بخوانیم/ ۳

  نگاهی به اِشکال‌های گفتاری و نوشتاری امروز

  دکتر هادی انصاری، تحصیلکرده دکترای زبان و ادبیات فارسی، در مقاله‌ خود با عنوان «درست بنویسیم و درست بخوانیم» که آن را در اختیار ایسنا قرار داده است، می‌نویسد: درباره درست خواندن و گفتن و نوشتن، تاکنون بسیار گفته‌اند و نوشته‌اند و شنیده‌ایم و خوانده‌ایم؛ ولی کافی نیست. پاسداشت زبان فارسی و برطرف کردن اشکال‌ها، نمی‌تواند به چندنوشته، برنامه، کتاب و جزوه منحصر باشد و اگر هر روز هم یادآوری شود، تکراری نخواهد بود و تأثیرخود را خواهد گذاشت.

 • تکست‌های اوکی، دیالوگ‌های نایس

  تکست‌های اوکی، دیالوگ‌های نایس

  «شنیدین کووید، واریانت‌های جدیدی داده که پاندمی رو لوکال می‌کنه؟ من که قشنگ پانیک شدم، هرچی هم ایگنور می‌کنم، باز مخم ارور میده. چه روزای نایسی داشتیم وای، کول بودیم، نروس نبودیم، چیزی رو نرومون نبود، از کجا پیداش شد این کووید آخه، واقعاً دلم برا یه بلوبری تو درکه تنگ شده، یعنی پنیک پنیکم ها!»

 • واژه‌های آشنا اما فراموش‌شده

  واژه‌های آشنا اما فراموش‌شده

  فرهنگستان زبان و ادب فارسی به یادآوری واژه‌هایی که ممکن است به گوش‌مان آشنا باشند اما فراموش‌شان کرده باشیم، می‌پردازد.

 • نگاهی به اِشکال‌های گفتاری و نوشتاری امروز

  /درست بنویسیم و درست بخوانیم/ ۲

  نگاهی به اِشکال‌های گفتاری و نوشتاری امروز

  دکتر هادی انصاری، تحصیلکرده دکترای زبان و ادبیات فارسی، در مقاله‌ خود با عنوان «درست بنویسیم و درست بخوانیم» که آن را در اختیار ایسنا قرار داده است، می‌نویسد: درباره درست خواندن و گفتن و نوشتن، تاکنون بسیار گفته‌اند و نوشته‌اند و شنیده‌ایم و خوانده‌ایم؛ ولی کافی نیست. پاسداشت زبان فارسی و برطرف کردن اشکال‌ها، نمی‌تواند به چندنوشته، برنامه، کتاب و جزوه منحصر باشد و اگر هر روز هم یادآوری شود، تکراری نخواهد بود و تأثیرخود را خواهد گذاشت.

 • فرودگاه، قرارداد و مانور از کجا می‌آید؟

  فرودگاه، قرارداد و مانور از کجا می‌آید؟

  یکی از مولفان موسسه لغت‌نامه دهخدا در نوشتارهایی با عنوان «یک فنجان واژه» به واکاوی واژه‌های فرودگاه، قرارداد و مانور پرداخته است. 

 • آموزش فارسی در مدرسه‌های هند

  آموزش فارسی در مدرسه‌های هند

  غلامعلی حداد عادل در اولین شورای تبادل نظر درباره تالیف کتاب‌های آموزش فارسی برای مدرسه‌های هندوستان گفت: تصمیم دولت هند برای قراردادن آموزش فارسی در کنار ۱۰ زبان کلاسیک در مدارس این کشور را بسیار هوشمندانه می‌دانیم زیرا مردم هندوستان با فراگیری زبان فارسی، با ۸۰۰ سال تاریخ خود بیشتر آشنا خواهند شد و به میلیون‌ها نسخه خطی و کتاب که جزئی از تاریخ و فرهنگ کشورشان است، دسترسی پیدا می‌کنند.

 • نگاهی به اِشکال‌های گفتاری و نوشتاری امروز

  /درست بنویسیم و درست بخوانیم/ ۱

  نگاهی به اِشکال‌های گفتاری و نوشتاری امروز

  دکتر هادی انصاری، تحصیلکرده دکترای زبان و ادبیات فارسی، در مقاله‌ خود با عنوان «درست بنویسیم و درست بخوانیم» که آن را در اختیار ایسنا قرار داده است، می‌نویسد: چنان که همه می‌دانند زبان شیرین فارسی در دهه‌های اخیر به شیوه‌های گوناگون، بی مهری‌های فراوان به خود دیده است و هرروز هم رو به فزونی دارد. یکی از این بی مهری‌ها و بی توجهی‌ها از همین مردم فارسی زبان سرزمین خودمان سرمی‌زند که هرروز با تلفّظ نادرست واژه‌ای، بیان نادرست اصطلاحی، عبارتی یا جمله‌ای، درگفتار و نوشتار اِشکال ایجادمی کنند.

 • برای آموزش زبان فارسی سرمایه داریم

  در رونمایی از «چارچوب» و «شیراز» عنوان شد

  برای آموزش زبان فارسی سرمایه داریم

  مراسم رونمایی از جلدهای دوم کتاب‌های «چارچوب» و «شیراز» با حضور غلامعلی حداد عادل برگزار شد.

 • زبان فارسی برای مصطفی ملکیان حاشیه‌ساز شد

  زبان فارسی برای مصطفی ملکیان حاشیه‌ساز شد

  محمدرضا ترکی در پی عذرخواهی اخیر مصطفی ملکیان برای استفاده از عبارت «فارسی‌زبانان»، با بیان این‌که «فارسی‌زبان» دشنام نیست، از او خواسته «وارد دام‌چاله تفرقه‌های قومیتی و زبانی نشود».

 • علاقه سفیر برزیل به زبان فارسی و فرهنگ ایران

  علاقه سفیر برزیل به زبان فارسی و فرهنگ ایران

  سفیر بزریل در ایران گفت: زبان فارسی را برای شناخت بیشتر فرهنگ و تمدن ایرانیان می‌آموزم.

 • بررسی تحلیلی موضوعات "زبان فارسی" و "فردوسی" در پایگاه SID

  به مناسبت پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی صورت گرفت؛

  بررسی تحلیلی موضوعات "زبان فارسی" و "فردوسی" در پایگاه SID

  مرکز اطلاعات علمی (SID) جهاد دانشگاهی به مناسبت روز پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی، 10 عنوان مقاله پربازدید به زبان فارسی با کلیدواژه‌های "زبان فارسی" یا "فردوسی" در این پایگاه و همچنین 10 نشریه با بیشترین تعداد عنوان مقاله با این کلیدواژه‌ها را معرفی کرد.

 • برای حفظ موجودیت زبان فارسی چه کرده‌ایم؟ 

  برای حفظ موجودیت زبان فارسی چه کرده‌ایم؟ 

  استاد پیشکسوت زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: خوشبختانه توانسته ایم کرسی های زبان فارسی را در دانشگاه های مختلف جهان حفظ کنیم و همواره نیز مدرسانی از ایران برای تدریس زبان و ادبیات فارسی به دانشگاه های کشورهای دیگر اعزام شده اند که این مدرسان سفیران و پرچمداران زبان فارسی در جهان هستند.

 • فرهنگستان چگونه واژه می‌سازد؟

  فرهنگستان چگونه واژه می‌سازد؟

  معاون گروه واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی با روایتی از شکل‌گیری فرهنگستان‌های اول، دوم و سوم به چگونگی واژه‌گزینی در فرهنگستان پرداخت و از ضعف‌هایی که منجر به ایجاد تغییراتی در گروه واژه‌گزینی شدند گفت.

 • لزوم پاسداشت فردوسی و زبان فارسی

  لزوم پاسداشت فردوسی و زبان فارسی

  مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران ضمن بیان این‌که باید تلاش کنیم جوانان ما شناختی درست از شاهنامه و پیام آن داشته باشند، از ضرورت پاسداشت زبان فارسی می‌گوید.

 • «چقدر چک می‌کنید؟!»

  «چقدر چک می‌کنید؟!»

  رواج واژه‌های عمومی انگلیسی در زبان فارسی که کلمه‌های زبان فارسی را کنار زده‌ و بیشترین کاربرد را در گفتار و نوشتارمان یافته‌اند، در مطلبی مورد انتقاد قرار گرفته است.

 • دیداری برای گسترش زبان فارسی در پاکستان

  دیداری برای گسترش زبان فارسی در پاکستان

  رایزن فرهنگی ایران در اسلام‌آباد به منظور اعلام آمادگی برای حمایت و پشتیبانی از برنامه‌ها و بررسی راه‌کارهای توسعه و گسترش زبان فارسی در دانشگاه نومل با رئیس گروه زبان و ادبیات فارسی این دانشگاه پاکستان دیدار کرد.