سردار فدوی جانشین فرمانده کل سپاه

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.