سنتي

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
  • همدان شهر تاب‌آوری است؟

    همدان شهر تاب‌آوری است؟

    این روزها تاب‌آوری به دغدغه مهمی برای شهرها تبدیل شده است و توجه و پرداختن به آن در شهر اهمیت زیادی دارد. با وجود اهمیتی که تاب‌آوری شهر از وجوه مختلف دارد، به نظر می‌رسد آنطور که باید و شاید مورد توجه مدیریت شهری قرار نگرفته و در مورد شهر همدان هم این امر دیده می‌شود.