شبکه چاپ

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
  • سربرگ چیست؟

    سربرگ چیست؟

    سربرگ نشان دهنده هویت و اصالت مجموعه و شخص شماست. مناسب نیست که شما در مکاتبات تجاری و غیرتجاری خود از سربرگ ساده و خام استفاده کنید. به هر حال، هر شغل و جایگاهی که داشته باشید، به هر نوع نامه اداری که یک قالب مشخص و زیبا که برند و مشخصات شما از پیش تعریف شده و در آن نوشته شده باشد سربرگ می گویند.