شركت پلي مي

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
  • با کامپوزیت FRP و کاربرد آن در مقاوم سازی ساختمان آشنا شوید

    با کامپوزیت FRP و کاربرد آن در مقاوم سازی ساختمان آشنا شوید

    پلیمرهای مسلح شده با الیاف یک ماده کامپوزیت است که از فیبر یا الیاف تقویتی و ماتریس (ماده در بر گیرنده) یا رزین از جنس پلیمر تشکیل شده است. این مواد از دو قسمت تشکیل شده‌ است، قسمت اول، الیاف می‌باشند که مؤلفه اصلی در تحمل بار به حساب می‌آیند و قسمت دوم که یک ماتریس رزینی پلیمری می‌باشد، بیشتر نقش نگهداری الیاف را در کنار یکدیگر بر عهده دارد.