شهر دارابگرد

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
  • داراب مقصدی ارزشمند برای گردشگران تاریخ

    داراب مقصدی ارزشمند برای گردشگران تاریخ

    داراب، یکی از مقاصد مهم گردشگرانی است که به دنبال دیدن آثار و بناها و بقایایی از قرون و اعصار گذشته هستند؛ شهری که از دوران هخامنشیان تا عصر اسلامی، رونقی شایسته داشته و مرکزی مهم به شمار می‌رفته است.

  • دحیه کلبی؛ از یمن تا دارابگرد

    دحیه کلبی؛ از یمن تا دارابگرد

    تاریخ ایران نشانه‌های فراوانی از تمدن در ادوار مختلف دارد؛ عمده نمادهای باقیمانده از ادوار گذشته، بناها و محوطه های باستانی و کهن و بخش مهمی مربوط به شخصیت‌های تاثیرگذار است، فرد یا افرادی که به واسطه جایگاه حاکمیتی، معنوی، علمی و ... شاخص شده و نامشان در تاریخ ماندگار شد.