طرح توسعه فاز 14 پارس جنوبی

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.