طرح ممنوعیت خروج مسئولان پس از اتمام مسئولیت از کشور

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.