فرات

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
  • سدسازی، از فقرزایی تا انباشت ثروت

    سدسازی، از فقرزایی تا انباشت ثروت

    یک جامعه شناس و پژوهشگر در حوزه آب گفت: سدسازی یک جایی  فقرزایی می‌کند و جایی دیگر به انباشت ثروت منجر می‌شود و موجب شکاف طبقاتی در بین جوامع محلی خواهد شد از همین رو سد سازان مطالعات اجتماعی و فرهنگی را  هرچند به عنوان آیتمی زینتی، در طرح‌هایشان‌ می‌آورند.