فرهاد قربان‌زاده

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
  • بحث دربارۀ آغاز یک فن در ایران

    بحث دربارۀ آغاز یک فن در ایران

    روایت فرهاد قربان‌زاده از وجود فن ویرایش در ایران که حاکی از تاریخی هزاروچندصدساله است، می‌گوید علی‌رغم این‌که در سال‌های اخیر پایه‌گذاری و آغاز ویرایش در ایران به انتشارات فرانکلین منسوب شده است، این نشر یکی از ناشران پیشرو در زمینۀ ویرایش مقابله‌ای بوده‌است و نه آغازگر ویرایش در ایران.