قدرشناسی

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
  • چگونه با قدردانی از دیگران به خوشبختی برسیم؟

    چگونه با قدردانی از دیگران به خوشبختی برسیم؟

    یک روانشناس، خوشبختی را یک امر دست یافتنی دانست که به رفتارهای ما بستگی دارد و ادامه داد: افراد وقتی می بینند که رفتارهای مثبت آنان مورد تحسین و قدردانی قرار گرفته، احساس خوب و مثبت پیدا می کنند و این رضایتمندی حس خوشبختی را در وجود افراد شکل می دهد.