قرارداد 1919 بین ایران و انگلیس

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
 • واکنش میرزا کوچک خان به امضای قرارداد ۱۹۱۹

  میرزا کوچک خان علاوه بر این که با استبداد داخلی مبارزه می‌کرد، با قوای بیگانه نیز سر ناسازگاری داشت.

 • رضا شاه به آیت الله مدرس رشوه داد؟

  روز مجلس

  رضا شاه به آیت الله مدرس رشوه داد؟

  رضا شاه دو بار مرا سراغ مرحوم سید فرستاد. بار اول پیغام داد «شما بیایید نایب‌التولیه آستان قدس شوید.» و بار دوم هم گفته بود بروید عراق، آنجا جای شماست. مرحوم سید هم جواب داده بود: «اگر بیرون بیایم من همان حَسن هستم و تو هم همان رضاخانی.»

 • تسلط بر ارتش و خزانه با رشوه ۱۳۰ هزار لیره ای

  تسلط بر ارتش و خزانه با رشوه ۱۳۰ هزار لیره ای

  سِر پِرسی زکریا کاکس بعد از سه سال کار شبانه روزی در ایران موفق شد با پرداخت ۱۳۰ هزار لیره انگلیس رشوهِ به میرزا حسن خان وثوق الدوله صدراعظمِ احمدشاه قاجار، فیروز میرزا نصرت‌الدوله فرزند شاهزاده عبدالحسین میرزا فرمانفرما و اکبر میرزا صارم‌الدوله هشتمین پسر شاهزاده ظل‌السلطان و نوه ناصرالدین شاه قرارداد ۱۹۱۹ را امضا کند و اختیار کامل امور مالیه و قشون یا همان خزانه کل کشور و ارتش ایران را به امپراتوری انگلستان واگذار کند.