قربانی خشونت

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
  • فرزندان شاهد «خشونت خانگی»؛ مستعد «بزه کاری» یا «بزه دیدگی»

    فرزندان شاهد «خشونت خانگی»؛ مستعد «بزه کاری» یا «بزه دیدگی»

    یک متخصص پزشکی اجتماعی با تاکید بر اهمیت توجه به خشونت خانگی به عنوان یک آسیب اجتماعی و با بیان اینکه خشونت خانگی حالت سرایت و انتقال بین نسلی دارد، گفت: فرزندانی که شاهد خشونت‌ خانگی‌اند مستعد این هستند که در آینده بزه دیده یا بزه کار خشونت شوند و مطابق با یک پژوهش، معمولا فرزندان پسر به سمت مرتکب خشونت شدن و اغلب دختران به سمت قربانی خشونت شدن پیش می‌روند.