قرص آهن

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
  • راهکارهایی برای مقابله با چالش‌های دانش‌آموزان

    راهکارهایی برای مقابله با چالش‌های دانش‌آموزان

    معاون تربیت بدنی و سلامت اداره آموزش و پرورش استان بوشهر گفت: آموزش تربیت بدنی و سلامت در برنامه های درسی، یک صلاحیت مشترک بین رشته ای است، و در واقع این صلاحیت فرصت به کارگیری آموخته ها در موقعیت های مختلف و همچنین راهکارهای مقابله با چالش ها را برای فرزندان ما فراهم می آورد.