لانه جاسوسي

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
  • ورود اسناد لانه جاسوسی به کتاب‌های  درسی

    ورود اسناد لانه جاسوسی به کتاب‌های درسی

    رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با تاکید بر لزوم غنی سازی کتاب‌های درسی گفت: نباید کتاب‌های درسی موجود را رها کنیم؛ البته رمزینه پاسخ سریع یا (QR CODE) نیز بخشی از آن است اما علاوه بر آن، درج معارف انقلاب اسلامی نیز باید مد نظر قرار گیرد و وارد کتاب‌های درسی شود زیرا غنی سازی دارای ابعاد مختلفی است. مسئله ورود اسناد لانه جاسوسی به کتاب‌های ما مصوبه مجلس است و باید در اولویت ما قرار گیرد و در ادامه باید معاونت مربوطه درباره چگونگی آن صحبت کنند.