متكديان

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
  • روایت گداهایی که قزوین را گز می‌کنند

    روایت گداهایی که قزوین را گز می‌کنند

    حالا دیگر یک راننده تاکسی پیدا کردم که مرا از الوند می‌آورد قزوین همین‌جا پیاده می‌شوم و چندساعتی خیابان را بالا و پایین می‌روم هم حوصله‌ام سر نمی‌رود هم پول سیگارم را جمع می‌کنم و راضی‌ام، من که گدا نیستم فقط در حد پول سیگارم کار می‌کنم.

  • گداهای تهران در دالان تاریخ

    کشور ما هیچ‌وقت کشور فقیری نبود اما بخش بزرگی از جامعه آن روز ایران در نکبت و فقر دست و پا می‌زد. تازه این را هم نباید فراموش کرد که آن زمان از پایان جنگ اول جهانی مدت زیادی نمی‌گذشت و خرابی‌ها و خسارت‌های آن همچنان باقی بود.