محمد اشتیه نخست وزیر تشکیلات خودگردان فلسطین

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.