محمد خدادی

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
  • خبر خوب یعنی خبر بد!

    خبر خوب یعنی خبر بد!

    محمد خدادی با اعتقاد بر اینکه خبر بد در رسانه‌های ما به خبر خوب تبدیل شده و همه به دنبال بیان نقاط ضعف هستند، گفت: توسعه کمی رسانه‌ها چاره مشکلات نیست، حلقه مفقوده روزگار ما فهم رسانه است.