محمد ولد الشیخ الغزوانی، رئیس جمهور موریتانی

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.