معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.